sicklaon_2017_07_0978 © 2017 hultmanpartvogt. All rights reserved.

SICKLAÖN

Mindre flerbostadshus om 11 lägenheter i Nacka. Huset har ett samtida uttryck som samtidigt anknyter till den historiska miljön det befinner sig i. Inflytt skedde sommaren 2017. Projektet görs på uppdrag av Innovation Properties. sicklaon_2017_07_1069sicklaon_2017_07_0974sicklaon_2017_07_0969