Eldgropen_2 © 2015 hultmanpartvogt. All rights reserved.

ELDGROPEN

Totalt 4 st parhus med olika karaktär. Husen är under byggnation. Fastighetsutvecklare är Innovation Properties.